Forhandling i ledelse

Din succes som leder afhænger af din evne til at forhandle med højt selvværd og kompetenceniveau

Varekategori:

Som leder står du konstant i en forhandlingssituation, – over for ledelsen, over for kolleger, over for dine medarbejdere, over for leverandører eller over for kunder. En tydelig leder der forstår at gennemføre en positiv forhandling, vil opnå gode resultater, skabe motiverede medarbejdere og sikre en dynamisk organisation.

Alexandra arbejder med ledere og organisationer som anerkender hvor vigtig forhandlingenkompetencerne er for lederpræstationen. Hvadenten det er et personligt forløb for en leder, et længerevarende kursus for hele ledergruppen, eller en workshop i forbindelse med et lederseminar, er dette hvad lederen kan være sikker på at tage med:

  • Få en forståelse for den menneskelige adfærd og psykologi og lære hvordan du tilpasser din kommunikation, til forskellige personligheder og kulturer
  • Forstå hvad der kendetegner succesfulde forhandlere og hvordan du kan tage deres strategier til dig
  • Forstå hvordan dine forhandlingsevner øger din gennemslagskraft som leder og skaber omgående resultater
  • Lære hvordan du kan fokusere på interesser frem for standpunkter og opnå langt bedre resultater og tilfredshed
  • Lære den ultimative spørgsmålsteknik, der får værdifuld viden ud af den anden part og skaber en tryg og udviklende stemning
  • Blive helt tryg ved modpartens indvendinger og bruge disse aktivt til at rykke forhandlingen i en konstruktiv retning
  • Forstå og mestre forhandlingens faser og elementer såsom referencer og story telling
  • Forstå hvordan du konstant evaluerer din egen præstation for at løfte niveau’et.
  • Forstå de forskellige forhandlingsstrategier og lære at navigere i forhandlingens værktøjskasse.

 

Forløbet er et mix af øvelser, eksempler og situationer, som øger lederens forståelse og klæder ham/ hende på i rollen som en stærk forhandler. Lederen vil gå hjem med en rigtig god forståelse for forhandlingshåndværket og vil kunne gå i gang med at bruge den nye viden med det samme.