Communication Camp – alle med kundekontakt

“…Det kunne reelt ses på bundlinien, allerede efter den første uge…”

“…Sales Camp gave us a solid foundation for our future sales. We received the sales knowledge, energy, motivation and support exactly as needed; this helped us to deliver our sales results and gave great value for money…”

”…Noget nær den bedste sælger og træner jeg har mødt på min vej. Behersker alle salgets facetter til topkaraktér og formår samtidig med sin store energi og entusiasme at få andre med sig…”

Varekategori:

Stærke relationskompetencer, skarp kommunikationsudøvelse, og en ægte forståelse for menneskets psykologiske mekanismer, er en forudsætning for at vinde kundernes tillid, lukke salg og yde sublim kundeservice.

At kunne verbalisere værdien af produktet og tale kundernes sprog er ikke kun en opgave for sælgerne. I den stærke organisation skal alle medarbejdere med kundekontakt have den rette indstilling, forståelse og kommunikationskompetence for at fastholde kunderne.

Når medarbejderne taler samme sprog som virksomhedens brand, så stiger kundernes tryghedsfølelse, de får lyst åbne sig, samarbejde og blive.

Det stærke bånd mellem kunde og leverandør bindes sammen af kommunikation og ikke tillærte modeller eller indoktrinerede salgsfraser. Dette distancerer os nemlig fra kunderne.

 

Com camp er ideel til virksomheden der:

Vil være branchens bedste inden for salg og service og ved at medarbejdernes kommunikationsevner er et afgørende element

Vil give medarbejderne forståelse og redskaber til at håndtere modstand, indvendinger, klager og forhandlinger med styrke og robusthed

Har medarbejdere med en høj specialiseret fagviden, med som skal styrkes på det commercielle og relationsmæssige niveau.

Vil give sælgerne en værdibringer mentalitet og derved styrke dem i det langvarige værdibaserede salg.

Vil styrke de egenskaber der kendetegner de bedste salgsperformere og skabe en kultur hvor det høje servicegen er den ambition der stræbes efter.

Vi styrke alle medarbejdere med kundekontakt i menneskets psykologiske mekanismer og give den viden der ligger til grund for den stærke relation.

 

Com Camp henvender sig til:

Hele salgs og serviceorganisationen, inklusiv eksterne sælgere, KAM, Interne salgsmedarbejdere, servicemedarbejdere, teknikkere, kundeservice mm

Derfor ser vi resultater meget hurtigt:

Forløbet er unikt sammensat med masser af øvelser, refleksioner, unik viden, værktøjer og virkemidler. Alle deltagere får personligt login til forum, hvor der jævnligt bliver delt ny viden. Med forpligtelser og opgaver fra modul til modul, oplever vi på hver camp,  at resultaterne ses meget hurtigt efter start og organisationen har rykket sig markant- allerede inden vi er færdige med programmet.

Se her hvad andre virksomheder har opnået af resultater

At styrke kommunikationsniveau’et i organisationen er stor set omkostningsfrit og det ligger et solidt og nødvendigt fundament for et markant løft i omsætningen.

Udover konkrete resultater i form af nysalg, mersalg og retention, vil I opleve medarbejdere der bliver styrket I forhold egenskaber såsom mod, robusthed, nysgerrighed og relationskompetence. Kunderne fortæller os at det ændrer kulturen og ambitionsniveau’et og har været afgørende for væksten.

 

Sådan sammensætter vi forløbet:

Forløbet bliver sammensat med 4-6 moduler inden for et udvalg af følgende emner:

Den stærke kundekommunikation- fundamentet

Når modstanden banker på (indvendinger, forhandling, klager)

Fra sælger til værdibringer

Stærke relationer